Virtual Qmail

Paweł Niewiadomski


Spis treści
Słowo wstępne
1. Wprowadzenie
1.1. Cel projektu
1.2. Główne cechy aktualnego systemu
1.3. Planowane właściwości
1.4. Niedostępne funkcje
1.5. Ważne zmiany
1.6. Tłumaczenia dokumentacji
1.7. Licencja
2. Architektura
2.1. Główne części
2.2. Interfejs ivq
2.2.1. cqmailvq
2.3. Interfejs iauth
2.3.1. cpgsqlauth
2.3.2. JDBCAuth
2.4. Interfejs ilogger
2.4.1. cpgsqllog
2.4.2. JDBCLog
2.5. Klienci: programy linii poleceń, interfejs WWW, etc.
2.6. Baza danych
3. Życie z Virtual Qmail
3.1. Konfiguracja
3.1.1. Zmienne środowiska
3.1.2. Konfiguracja modułu Qmail
3.1.3. Konfiguracja modułu autoryzacyjnego PostgreSQL
3.1.4. Konfiguracja modułu autoryzacyjnego JDBC
3.1.5. Konfiguracja modułu logującego PostgreSQL
3.1.6. Konfiguracja modułu logującego JDBC
3.2. Bezpieczeństwo bez ściemniania
3.2.1. Kroki mające na celu uczynić system bezpieczniejszym
3.2.2. Ograniczanie dostępu do gniazd sieciowych
3.3. Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem
3.3.1. Incredible Hosting System
3.3.2. Omail-webmail
3.3.3. bincimap
4. Tworzenie aplikacji korzystających z v-q
4.1. Repozytorium kodu źródłowego
4.2. Używanie v-q z poziomu pythona
4.3. Używanie v-q z poziomu Java
4.4. Tworzenie pakietów
4.4.1. RedHat, SuSe, oraz inne systemy korzystające z RPM
5. Wspólnota
5.1. Lista dyskusyjna
5.2. Forum
5.3. Żądania
5.4. Udane wdrożenia
5.5. Zgłaszanie błędów
5.6. Virtual Qmail ma swój blog
5.7. Autorzy
5.7.1. Paweł Niewiadomski
5.7.2. Robert Ramiega
6. Komercyjne wsparcie
7. Instalacja
7.1. Ściąganie
7.2. Zależności
7.2.1. Agent transferu poczty (MTA)
7.2.2. Używanie PostgreSQL
7.2.3. Używanie Oracle
7.2.4. Inne systemy bazodanowe
7.3. Przygotowania
7.3.1. Tworzenie użytkownika i grupy
7.3.2. Rozpakowywanie źródeł
7.3.3. Konfiguracja przed instalacją
7.4. Kompilacja
7.5. Instalacja
7.5.1. Specjalne kroki dla Qmail
7.5.2. Specjalne kroki dla PostgreSQL
7.5.3. Mam problem, co zrobić?
8. Generowanie dokumentacji
8.1. OpenBSD
8.2. Korzystanie z pliku makefile
Spis tabel
3-1. Konfiguracja modułu Qmail
3-2. Konfiguracja modułu autoryzacyjnego PostgreSQL
3-3. Konfiguracja modułu autoryzacyjnego JDBC
3-4. Konfiguracja modułu logującego PostgreSQL
3-5. Konfiguracja modułu logującego JDBC
Spis rysunków
2-1. Architektura w obrazku
2-2. Baza danych w obrazku
Spis przykładów
7-1. corba.inc dla MICO zainstalowanego w /usr/local/progs/mico
7-2. corba.lib dla MICO zainstalowanego w /usr/local/progs/mico
7-3. corba.inc dla omniORB zainstalowanego w /usr/local/progs/omniorb
7-4. corba.lib dla omniORB zainstalowanego w /usr/local/progs/omniorb
8-1. Zawartość pliku catalog
Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo