2.6. Baza danych

Sekcja opisuje ogólną strukturę bazy danych. Niektóre bazy mogą mieć inną strukturę, sprawdź ich dokumentację.

Rysunek 2-2. Baza danych w obrazku

vq_domains. Tabela przechowuje informacje o zarejestrowanych domenach. Na dzień dzisiejszy poza nazwą zawiera domyślne ustawienia quoty dla użytkowników. Istnieje specjalna domena zwana "global" zawiera ona konfigurację, która jest przypisywana nowym domenom.

vq_domains_aliases. Tabela zawiera informacje o aliasach dla zarejestrowanych domen. Aliasem może być inna nazwa, adres IP. Cokolwiek co zechcesz. Tabela używana jest podczas określania rzeczywistej nazwy domeny.

vq_domains_ips. Zawiera adresy IP przypisane domenom. Dla każdej domeny można zapisać tylko jeden adres IP.

vq_users. Każdy zarejestrowany w systemie v-q użytkownik posiada wpis w tej tabeli. Wszyscy użytkownicy dla wszystkich domen zapisywani są w jednej tabeli. Koniec z głupim podejściem używanym w wersji poprzedniej - w której każda domena posiadała własną tabelę, uniemożliwiało to tworzenie prostych, globalnych relacji.

vq_users_conf. Konfiguracja skrzynek. Tutaj zapisywane są informacje o przekierowaniach, automatycznych odpowiedziach i czymkolwiek jeszcze chcesz.

vq_emails_banned. Tabela zawiera listę domen i loginów, których nie można rejestrować.

vq_info. Informacje o strukturze bazy danych, na dzień dzisiejszy zapisywana jest tylko informacja o wersji schematu.

vq_log. Tabela zawiera logi o zdarzeniach w systemie. Zapisywana jest między innymi przez user_auth. Zawiera tylko informacje dotyczące logowania użytkowników. Inne zdarzenia logowane są w innych miejscach.

vq_view_*. Widoki używane są w celu pobierania informacji z bazy danych bez konieczności zapisywania zapytań w kodzie aplikacji. Dzięki temu możliwa jest zmiana struktury bazy danych, wystarczy zaktualizować widoki. Nie trzeba kompilować programów ponownie.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo