Rozdział 2. Architektura

Spis treści
2.1. Główne części
2.2. Interfejs ivq
2.3. Interfejs iauth
2.3.1. cpgsqlauth
2.3.2. JDBCAuth
2.4. Interfejs ilogger
2.4.1. cpgsqllog
2.4.2. JDBCLog
2.5. Klienci: programy linii poleceń, interfejs WWW, etc.
2.6. Baza danych

Rozdział ten opisuje poszczególne części systemu v-q.

2.1. Główne części

V-q jest modularnym systemem. Każdy z podsystemów jest osobnym obiektem dostępnym za pomocą protokołu CORBA. Oznacza to, że każdą część systemu można wymienić w dowolnym momencie. Jest to kwestia konfiguracji.

Rysunek 2-1. Architektura w obrazku

Dalsze sekcje opisują poszczególne części.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo