2.3. Interfejs iauth

Interfejs reprezentuje moduł autoryzacyjny, który zajmuje się przechowywaniem informacji o istniejących użytkownikach i domenach.

Zazwyczaj implementacje tego interfejsu nie korzystają z systemu plików bezpośrednio. Pracują na określonej bazie danych.

Ten interfejs używany jest przez implementacje interfejsu ivq. Nie powinieneś korzystać z niego bezpośrednio. Jeżeli uważasz, że brakuje funkcji w ivq skontaktuj się z programistami lub zmodyfikuj program i wyślij odpowiednią łatkę.

2.3.1. cpgsqlauth

Jest to implementacja interfejsu iauth. Korzysta ona z bazy danych PostgreSQL.

Wszelkie informacje zapisywane są w bazie danych. Poza konfiguracją obiekt nie czyta ani nie zapisuje bezpośrednio w systemie plików.

Obiekt ten reprezentowany jest przez program pgsqlauthd.

2.3.2. JDBCAuth

Jest to implementacja interfejsu iauth. Korzysta ona z bazy danych za pośrednictwem JDBC. Oznacza to, że teoretycznie można wykorzystać każdą bazę danych, która posiada sterownik JDBC.

Wszelkie informacje zapisywane są w bazie danych. Poza konfiguracją obiekt nie czyta ani nie zapisuje bezpośrednio w systemie plików.

Obiekt ten reprezentowany jest przez program jdbcauthd.

Notatka: Na dzień dzisiejszy klasa JDBCAuth przetestowana została tylko z PostgreSQL. Możesz używać ją z innymi bazami danych, jednak istnieją pewne wymagania: baza danych musi obsługiwać procedury składowane w bazie danych oraz widoki. Proszę, jeżeli używasz innej bazy danych podziel się swoim schematem.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo