2.4. Interfejs ilogger

Interfejs używany jest do zapisywania informacji na temat aktywności użytkowników takich jak logowanie się, itp.

Zazwyczaj implementacje tego interfejsu nie korzystają z systemu plików bezpośrednio. Pracują na określonej bazie danych.

Na dzięn dzisiejszy interfejs używany jest przez user_auth. Jest to samodzielny interfejs, ivq nie zawiera funkcji z tego modułu, dlatego należy używać go bezpośrednio.

2.4.1. cpgsqllog

Jest to implementacja interfejsu ilogger. Korzysta ona z bazy danych PostgreSQL.

Wszelkie informacje zapisywane są w bazie danych. Poza konfiguracją obiekt nie czyta ani nie zapisuje bezpośrednio w systemie plików.

Obiekt ten reprezentowany jest przez program pgsqllogd.

2.4.2. JDBCLog

Jest to implementacja interfejsu ilogger. Korzysta ona z bazy danych za pośrednictwem JDBC. Oznacza to, że teoretycznie można wykorzystać każdą bazę danych, która posiada sterownik JDBC.

Wszelkie informacje zapisywane są w bazie danych. Poza konfiguracją obiekt nie czyta ani nie zapisuje bezpośrednio w systemie plików.

Obiekt ten reprezentowany jest przez program jdbclogd.

Notatka: Na dzień dzisiejszy klasa JDBCLog przetestowana została tylko z PostgreSQL. Możesz używać ją z innymi bazami danych, jednak istnieją pewne wymagania: baza danych musi obsługiwać procedury składowane w bazie danych oraz widoki. Proszę, jeżeli używasz innej bazy danych podziel się swoim schematem.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo