2.2. Interfejs ivq

Jest to najważniejszy interfejs. Używany jest on bezpośrednio przez klientów. Stanowi jądro systemu. Moduł ten odpowiada za integrację programu przesyłającego pocztę. Zazwyczaj implementacja tego interfejsu zarządza strukturą na dysku, konfiguracją programu pocztowego, itp.

Wszystkie funkcje dostępne w v-q realizowane są za pomocą tego modułu. Klienci podłączają się do tego obiektu za pomocą protokołu CORBA po czym wywołują odpowiednie metody.

Implementacja ivq wywołuje metody interfejsu iauth w celu odczytania informacji o użytkownikach i domenach.

2.2.1. cqmailvq

Aktualnie istnieje tylko jedna implementacja ivq. Reprezentowana jest ona przez klasę cqmailvq oraz demon qmailvqd.

Obiekt ten integruje v-q z qmail MTA. Zajmuje się aktualizowaniem konfiguracji qmail, zarządzaniem skrzynkami użytkowników, strukturą katalogów, itp.

Do wykonania niektórych operacji wykorzystuje małe programy pomocnicze, głównie do zmiany konfiguracji qmail. Dzięki temu można lepiej kontrolować prawa dostępu - konfiguracja qmail może być zarządzana przez innego użytkownika niż skrzynki obsługiwane przez qmailvqd.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo