5.2. Forum

Jeżeli nie chcesz używać listy dyskusyjnej możesz zawsze skorzystać z forum dostępnego na stronie projektu na serwerze SourceForge.

Możesz tam podyskutować na temat tego programu, projektów związanych z nim, podzielić się doświadczeniami, etc.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo