5.3. Żądania

SourceForge udostępnia zestaw stron, które umożliwiają zarządzanie żądaniami modyfikacji, wsparcia gdy jesteś w potrzebie. Można również zgłosić raport błędu.

Możesz również kontaktować się z Pawłem Niewiadomskim bezpośrednio.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo