Rozdział 8. Generowanie dokumentacji

Spis treści
8.1. OpenBSD
8.2. Korzystanie z pliku makefile

Rozdział zawiera informacje dotyczące przetwarzania dokumentacji zapisanej w formacie DocBook XML na inne formaty, takie jak: HTML, RTF.

8.1. OpenBSD

Musisz zainstalować pakiety openjade i dockbook-*. Umożliwiają one translację plików SGML na inne formaty. Niestety (dotyczy wersji 3.6 i wcześniejszych) nie ma pakiety zawierającego szablony DocBook XML. Musisz samodzielnie je ściągnąć.

Na dzień dzisiejszy dokumentacja tłumaczona jest za pomocą plików z Fedora Core 2 (pakiety: docbook-style-dsssl-1.78-2.noarch.rpm i docbook-dtds-1.0-22.1.noarch.rpm). Pakiety rozpakowane zostały za pomocą rpm2cpio, pliki z usr/share/ skopiowane zostały do /usr/local/share/sgml/redhat. Następnie poniższe linie:

Przykład 8-1. Zawartość pliku catalogCATALOG "redhat/sgml/docbook/xml-dtd-4.1.2-1.0-22.1/catalog"
CATALOG "redhat/sgml/docbook/xml-dtd-4.2-1.0-22.1/catalog"
CATALOG "redhat/sgml/docbook/dsssl-stylesheets/catalog" 

zostały dodane do /usr/local/share/sgml/catalog.

Po tych czynnościach możliwe stało się generowanie wersji RTF dokumentacji:


env SGML_CATALOG_FILES=/usr/local/share/sgml/catalog 
openjade -t rtf -d /usr/local/share/sgml/docbook/dsssl/modular/html/docbook.dsl 
/usr/local/share/sgml/docbook/dsssl/modular/dtds/decls/xml.dcl ../index.xml

Aby wygenerować dokumentację w formacie HTML należy zmienić rtf na sgml.

Notatka: openjade może wypisać ostrzeżenia dotyczące DTDDECL, który nie jest obsługiwany, należy je ignorować.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo