8.2. Korzystanie z pliku makefile

Po zainstalowaniu openjade, docbook i pozostałych plików możesz generować dokumentację używając make.

Zdefiniowanych zostało kilka celów:

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo