Słowo wstępne

Podręcznik opisuje system Virtual Qmail. Mam nadzieję, że czytanie go sprawi Ci przyjemność. Wszelkie sugestie, raporty błędów, pytania kieruj do Pawła Niewiadomskiego <new [__at__] foo-baz [__dot__] com>.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo