7.4. Kompilacja

Najwyższy czas aby skompilować źródła. Jeżeli skonfigurowałeś wszystko poprawnie powinieneś bez problemów skompilować Virtual Qmail.

Aby rozpocząć kompilację skorzystaj z make. Obie wersje programu są obsługiwane: BSD lub GNU. Zależnie od powłoki używanej przez Ciebie, dla sh napisz:make 2>&1 > out

Dla tcsh napisz:make >& out

Po tym jak make zakończy działanie sprawdź plik out aby sprawdzić przebieg kompilacji.

Jeżeli nie jesteś w stanie skompilować v-q wyślij out do Pawła Niewiadomskiego.

Wykonanie make bez argumentów generuje tylko podstawową część systemu, bez obsługi baz danych czy interfejsu WWW. Makefile zawiera następujące cele:

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo