7.5. Instalacja

Po prawidłowej kompilacji jesteś w stanie zainstalować oprogramowanie. Jest to tak proste jak napisanie:make install

Możesz dodać również argument PREFIX=jakiś/katalog aby zainstalować v-q w innym niż domyślny katalogu. Poniższe polecenie zainstaluje wszystkie pliki w /var/v-q:make PREFIX=/var/v-q install

Notatka: Domyślnym katalogiem instalacji jest /var/vq.

7.5.1. Specjalne kroki dla Qmail

Po instalacji v-q możesz dopasować kilka ustawień. Dla przykładu jeżeli właścicielem konfiguracji qmail jest inny użytkownik niż ten, jako który działa qmailvqd możesz zmienić właściciela i ustawić bit SETUID programom bin/qmail_* (oprócz qmailvqd). Dzięki temu będą one w stanie modyfikować konfigurację qmail.

Notatka: Programy zaczynające się od qmail- są zwykłymi skryptami powłoki - w ich przypadku nadanie prawa SETUID/SETGID nie zadziała. Musisz je zmienić tak aby wykorzystywały sudo do uruchamiania poleceń. Zobacz zawartość pliku qmail-send-restart jeżeli chcesz wiedzieć więcej.

7.5.2. Specjalne kroki dla PostgreSQL

Musisz utworzyć użytkownika w systemie PostgreSQL. Domyślnie jest to użytkownik "mail", możesz użyć innej nazwy. Aby utworzyć domyślnego użytkownika uruchom polecenie:createuser -A -D -P mail

Teraz musisz utworzyć bazę danych dla v-q. Domyślnie nazywa się ona "mail", możesz użyć innej nazwy.createdb -E utf-8 -O mail mail

Aby skompilować moduły korzystające z PostgreSQL uruchom polecenie w sh:make pgsql 2>&1 > out.pgsql

W tcsh użyj polecenia:make pgsql >& out.pgsql

Pamiętaj, że program pqxx-config musi być w ścieżce poszukiwań (jeżeli nie masz takiego programu oznacza to, że nie masz libpqxx lub jest to stara, nieobsługiwana wersja).

Aby zainstalować moduły PostgreSQL:make install-pgsql

Możesz dodać również argument PREFIX=jakiś/katalog aby zainstalować v-q w innym niż domyślny katalogu. Poniższe polecenie zainstaluje wszystkie pliki w /var/v-q:make PREFIX=/var/v-q install

Notatka: Domyślnym katalogiem instalacji jest /var/vq.

Chcąc utworzyć obiekty w bazie danych możesz posłużyć się skryptem PERL install.pgsql. Dokument nie opisuje w jaki sposób ręcznie utworzyć odpowiednie obiekty. Niezbędne informacje można wyczytać z wymienionego skryptu.

Notatka: Przed uruchomieniem skryptu sprawdź czy odpowiada Twoim potrzebom (np. czy zgadza się nazwa przestrzeni tabel).

Uwaga!

Pamiętaj aby ustawić hasło dla użytkownika bazy danych i skonfigurować PostgreSQL aby wymagał autoryzacji. Jeżeli nie zrobisz tego każdy użytkownik będzie mógł modyfikować dane znajdujące się w bazie.

7.5.3. Mam problem, co zrobić?

Jeżeli nie możesz zainstalować v-q sprawdź stronę projektu, sprawdź również stronę projektu na SourceForge. Znajdziesz tam listę dyskusyjną, forum, etc.

Przeczytaj również Rozdział 5

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo