7.3. Przygotowania

Zainstaluj oprogramowanie wymienione w Sekcja 7.1 i Sekcja 7.2.

7.3.1. Tworzenie użytkownika i grupy

Demony v-q mogą pracować jako dowolny użytkownik, sugeruje się aby pracowały jako użytkownik _vq w grupie _vq.

Ostrzeżenie

Ze względów bezpieczeństwa nie powinny być uruchamiane jako root. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Możesz użyć poniższych poleceń aby utworzyć wspomniane konto (działa na pewno pod Linux i OpenBSD):

groupadd _vq
useradd -g _vq -d /var/vq _vq

7.3.2. Rozpakowywanie źródeł

Zależnie od wybranego formatu archiwum będziesz potrzebował programy tar, bzip2 lub gzip.

Jeżeli nazwa archiwum kończy się na .tar.gz możesz rozpakować je następującym poleceniem:


tar -xzvf v-q.*.tar.gz

Ewentualnie (jeżeli tar nie posiada wbudowanej obsługi gzip):


gzip -dc v-q.*.tar.gz | tar -xvf -

Jeżeli nazwa archiwum kończy się na .tar.bz2 możesz rozpakować je następującym poleceniem:


bzip2 -cd v-q.*.tar.bz2 | tar -xvf -

Na dzień dzisiejszy źródła rozprowadzane są tylko w wymienionych formatach.

Notatka: Bzip2 oferuje lepszy stopień kompresji w porównaniu z gzip jednakże nie jest tak popularny. Jeżeli posiadasz w systemie bzip2 sugerowane jest użycie tego formatu.

7.3.3. Konfiguracja przed instalacją

Przed uruchomieniem make musisz odpowiednio skonfigurować źródła. Nie ma skryptu configure. V-q nie korzysta z autoconf i jego rodziny.

Nie masz powodów do obaw. Konfiguracja jest stosunkowo łatwa - wystarczy zaktualizować kilka plików.

Na początku musisz ustalić kompilator i jego opcje. W głównym katalogu należy zaktualizować następujące pliki:

Jeżeli używasz innych programów niż te wymienione proszę wyślij opis wywołania do Pawła Niewiadomskiego

Następny krokiem jest aktualizacja plików z rozszerzeniami: .inc i .lib. Pierwszy typ plików używany jest podczas kompilacji, zawierają one opcje dla kompilatora. Drugi typ plików używany jest podczas linkowania, zawierają one informacje o bibliotekach, które mają zostać użyte.

7.3.3.1. Określanie używanej implementacji CORBA

Przed kompilacją musisz określić, którą z dostępnych i obsługiwanych implementacji CORBA chcesz użyć. W tym celu musisz zaktualizować 3 pliki.

corba.lib powinien zawierać wszystkie argumenty dla make-so, które używane będą w czasie linkowania. Powinieneś tam umieścić odwołania do wszystkich bibliotek wymaganych przez wybraną implementację CORBA.

corba.inc powinien zawierać argumenty przekazywane do comp-so i compile, które wskażą katalogi z plikami nagłówkowymi wymaganymi przez wybraną implementację CORBA. Niezbędny jest również argument określający, która implementacja CORBA powinna być użyta. Przykładowo jeżeli chcesz używać MICO musisz podać -DP_USE_MICO. Oznacza to, że w czasie kompilacja definicja P_USE_MICO będzie zdefiniowana. Inne możliwości:

  • P_USE_MICO - dla MICO

  • P_USE_OMNIORB - dla omniORB

  • P_USE_ORBACUS - dla Orbacus

  • P_USE_TAO - dla TAO

  • P_USE_ORBIX - dla Orbix

Notatka: Na razie oprogramowanie zostało przetestowane z MICO (bez obsługi wątków) i omniORB.

Należy również określić program, który będzie używany do translacji plików IDL - w tym celu należy zmienić plik idl. Plik zawiera przykłady dla obsługiwanych implementacji CORBA.

Przykład 7-1. corba.inc dla MICO zainstalowanego w /usr/local/progs/mico


-DP_USE_MICO -I/usr/local/progs/mico/include

Przykład 7-2. corba.lib dla MICO zainstalowanego w /usr/local/progs/mico


-L/usr/local/progs/mico/lib -lmicocoss2.3.11 -lmico2.3.11 -lssl -lcrypto

Przykład 7-3. corba.inc dla omniORB zainstalowanego w /usr/local/progs/omniorb


-DP_USE_OMNIORB -I/usr/local/progs/omniorb/include

Przykład 7-4. corba.lib dla omniORB zainstalowanego w /usr/local/progs/omniorb


-L/usr/local/progs/omniorb/lib -lCOS4 -lCOSDynamic4 -lomniORB4 -lssl -lcrypto -lpthread 
Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo