1.5. Ważne zmiany

Poniżej znajduje się lista istnotnych zmian, które mogą wpływać na kompatybilność między wersjami, etc.

Wersja 12. Logger został rozszerzony o następujące funkcje (dodano nowe widoki do bazy danych): dom_ls, service_ls, result_ls, user_ls_by_dom, read_by_sql, rm_by_sql.

Wersja 11. Możliwe jest modyfikacja ustawień konta użytkownika - zmiana flag, hasła. Poprawiono również kompilację pod gcc 4.0.

Wersja 10. Aktualizacja bazy danych - dodano nowy widok vq_view_user_cnt_by_dom; podczas migracji ze starej bazy modyfikowana jest funkcja user_add (poprawka dla PostgreSQL 8). Pliki jar zostały przeniesione do katalogu PREFIX/lib/vq/. Pakiet RPM v-q-jdbc tworzony jest tylko gdy rpmbuild otrzyma "--with jdbc" w linii poleceń. Funkcja w user_add w bazie danych została rozszerzona o argument. Nowy plik configuracyjny dla qmailvqd "backup_deleted", który służy do określania czy katalog użytkownika powinien być zachowywany podczas usuwania konta.

Wersja 9. qmailvqd używa teraz znacznie mniej czasu procesora w stanie bezczynności.

Wersja 8. qmailvqd kończy działanie gdy straci połączenie z interfejsem iauth. W logach zapisuje informację o tym. Blokowanie plików używane do kontroli dostępu zostało całkowicie zmienione, działa bardziej stabilnie.

Wersja 7. Odwołania do vq_emails_banned wykorzystują teraz operator LIKE. Poprzednie wersje korzystały z operatora wyrażeń regularnych POSIX, który jest dostępny w PostgreSQL. Jeżeli vq_emails_banned zawiera jakieś wpisy musisz je ręcznie zaktualizować.

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo