1.2. Główne cechy aktualnego systemu

Najważniejszą cechą systemu jest to, że dzięki modularnej budowie możliwe jest zastąpienie każdej części systemu. Można wymienić bazę danych lub MTA w łatwy sposób. Oprogramowanie można również konfigurować bez potrzeby kompilacji nowej wersji.

Główne właściwości:

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo