1.4. Niedostępne funkcje

Lista przedstawia funkcje popularne, które celowo nie zostały wprowadzone do v-q:

Hosted by: BerliOS Logo SourceForge.net Logo